Technologie a strojový park

Široké spektrum výrobních technologií od nejmodernějších k velmi tradičním, vysoce flexibilním a produktivním, umožňuje realizovat velké série i dílčí kusy. Vyrábíme vlastní produkty, ale naše stroje jsou zde také k Vaší dispozici. 

Strojový park tvoří 200+ strojů. Následuje výběr z něho. 

technologie tváření za studena III

Tváření plošné
za studena

Tahání zpracovává vstupní materiál protahováním otvorem ve formě. Vniká tak dutina ve výrobku nebo také bezešvá trubice. 

Skládání ohýbá materiál kolem hran nebo oblouků nástrojů. Může se jednat o jedno-cyklový proces vyrábějící relativně jednoduchý tvar, stejně jako může být ve více cyklech vytvořen relativně velmi komplikovaný výrobek. 

Stříhání oddělí nadbytečný materiál a vzniká tak požadovaný tvar z materiálu. Stříhání a skládání je většinou propojeno do navazujících cyklů, čímž se dosahuje potřebné produktivity. 

Ocel a hliník jsou nejčastěji zpracovávanými materiály. Lze pracovat i s dalšími materiály, které mají  s dostatečnou plasticitu.

Výhodou je zachování mechanických vlastností materiálu. Zajímavá je nízká energetická náročnost i vliv na životní prostředí. 

technologie objemové tváření

Tváření objemové
za studena

Vysokým tlakem lisu, je materiál postupně tvarován do konečného tvaru, který je zpravidla polotovarem pro další zpracování, nebo zušlechtění.  

Různé oceli jsou typickým materiálem. 

Výhodou je dosažení vyšší pevnosti a tvrdosti materiálu, kterou materiál na vstupu neměl. Nákladová efektivita je dána prací bez zahřívání materiálu a faktem, že nevzniká žádný odpad, což také omezuje zátěž životního prostředí. 

technologie obrábění

Obrábění
třískové

Frézování odstraňuje přebytečný materiál z obrobku pomocí otáčejícího se nástroje frézy, která může mít různé tvary a rozměry. Vytváří plochy drážky a otvory, nebo i komplexní, komplikované tvary výrobku nebo otvory v něm.

Soustružení odstraňuje přebytečný materiál z obrobku, který rychle rotuje kolem podélné osy, zatím co nástroje se pohybují podél výrobku. Vznikají tak válcovité a kuželovité tvary s téměř neomezeným tvarem profilů. Mohou tak vznikat jednoduché hřídele, ale také velmi komplikované tvary. 

Ocel, hliník ale i další škála jiných, i nekovových, materiálů. 

Výhodou je velmi vysoká tvarová flexibilita a přesnost výrobku. Není nutné vytvářet nákladné formy. Změny se dosahuje změnou programu řídící jednotky. Technologie je efektivní i pro nízké malé série výrobků. 

technologie elektrojiskrové

Obrábění
elektrojiskrové

Elektrický výboj mezi dvěma elektrodami je nekonvenční metoda. EDM - Electrical Discharge Machining se využívá se zejména na výrobu forem, prototypů. 

Tvrdé a odolné materiály obtížně opracovatelné jinými nástroji. 

Výhodou je zejména velmi vysoká přesnost opracování a propracování i velmi malých detailů.

technologie 2d laser

2D Řezání
laserové CO2

Laserový paprsek soustředěný optickou soustavou do malého průměru s vysokou přesností s využitím termické energie rozpouští nebo odpařuje opracovávaný materiál. Dosahuje se tak přesných a čistých řezů a povrchů. 

Ocel, hliník, nerez a hardox ve velikosti do 3x2 m. 

Výhodou vysoká přesnost, stejně jako velmi přesné a detailní řezy. Zajímavá je relativní rychlost řezání, ve srovnání s tradičními metodami i minimalizovaný ořez materiálu díky optimalizačnímu a řídícímu software stroje. 

technologie svařování

Svařování
ruční a robotické

MIG/MAG svařování ve svarové lázni chráněné ochranným plynem, při kterém je přídavný drát přiváděn nastavenou rychlostí skrze svařovací pistoli. 

TIG svařování je ruční práce kdy je přídavný drát do svarové lázně chráněné plynem, podáván ručně. 

Svařovací lisy automatické umožňují bez obslužné svařování prvků ve velkých sériích. Velký výkon je dán především automatickým vkládáním a polohováním jednotlivých komponentů. 

Svařovací lisy ruční jsou výkonné svařovací stroje s horní a dolní upínací deskou používané na svařování sérií, kde se nevyplatí proces automatizovat. 

Výhodou je především široké spektrum technologií, kterou v této oblasti disponujeme včetně moderní svařovny vybavené potřebnou manipulační technikou a kvalitním personálem. 

technologie 3d tisk

3D tisk
aditivní

Aditivní proces, kdy se materiál postupně nanáší vrstvu po vrstvě, aby nakonec vytvořil 3D rozměrný objekt. Proces se liší od tradičních metod, kdy se výrobek vytváří odstraňováním přebytečného materiálu. S výhodou je využíván při rychlé výrobě prototypů, ale také konkrétních výrobků. 

Široká škála materiálů umožňuje velmi variabilní fyzikální vlastnosti konečného výrobu. 

Designová svoboda umožňující tisknout složité geometrické tvary a struktury, které by bylo obtížné, nebo nemožné vyrobit jinými metodami.

Rychlé prototypování výrobků velmi zrychluje nejen vývojový proces a dává možnost ověření funkčnosti vyvíjených výrobků dříve než se začnou vyrábět nákladné nástroje, potřebné pro sériovou výrobu jinou technologií. 

Bezodpadová technologie snižuje náklady a vliv na životní prostředí. 

mokré lakování tkz

Lakování
mokré

Aplikace tekuté barvy se provádí stříkací pistolí s využitím stlačeného vzduchu. 

Kvalita povlaku a výsledný vzhled je zásadně ovlivněn rychlostí postřiku, tlakem vzduchu a šířkou trysky.  

Výhodou je především téměř neomezená velikost lakovaných předmětů.

práškové lakování_kabina II.

Lakování
práškové

Aplikace práškové barvy, která speciálním přístrojem elektrostaticky nabita, se provádí pomocí speciální pistole. Elektrostatický náboj zajišťuje rovnoměrné pokrytí celého povrchu. 

Vytvrzování probíhá ve vypalovací peci, kde dochází k roztavení práškové barvy a následnému vytvrzení povrchu. 

Výhodou je rovnoměrné pokrytí i těžce dosažitelných míst, odolnost vůči otěru, chemikáliím a povětrnostním vlivům. Práškové lakování je díky minimálním ztrátám materiálu velmi ekonomické. Metoda je rovněž ekologická, protože nevyžaduje použití rozpouštědel a minimalizuje tak emise do ovzduší. 

Máte zájem využít některou z našich technologií, nebo získat informace?
Kontaktujte nás!

Výše uvedené technologie jsou jen malým výčtem našeho strojového parku. Potřebujete-li opracovávat kov, neváhejte nás kontaktovat. 

kontakt