Ochrana oznamovatelů

Ke splnění povinností vyplývajících ze zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, zřídila společnost TKZ Polná, spol. s r.o.  pro podávání oznámení na možné podezření na protiprávní jednání v rámci společnosti.

Příslušnou osobou ve smyslu zákona byl pověřen Bohumír Kašík, Bc. 

Toto oznámení ve smyslu uvedeného zákona lze učinit:

  1. osobně u Příslušné osoby či předáním písemného oznámení Příslušné osobě,
  2. telefonicky v pracovní dny v době od 9:00 do 13:00 hod. na tel. č. +420 601 251 206
  3. písemně emailem: na emailovou adresu: whistleblowing@tkz.cz
  4. písemným oznámením doručeným na adresu sídla společnosti v zalepené obálce s označením - „neotevírat – ochrana oznamovatelů“.


Obecně rovněž platí, že mimo zavedený firemní systém lze oznámení podat i prostřednictvím portálu Ministerstva spravedlnosti ČR dostupného na adrese https://oznamovatel.justice.cz.  

Bližší informace o podávání a posuzování těchto oznámení jsou obsahem vydané firemní Směrnice.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.