Praca i Kariera

Jesteśmy tak dobrzy, jak dobrzy są nasi ludzie. Dokładamy wszelkich starań, aby w naszej firmie pracowali ci, którzy chcą wykonywać swoją pracę sumiennie i produktywnie. Dzięki temu nasi ludzie mogą mieć pracę nie tylko interesującą i z perspektywami, ale również dobrze wynagradzaną.

Na szczęście ludzie są różni.
Jesteśmy otwarci na różne oczekiwania

Zapewnić rodzinę i bliskich. Cieszymy się, gdy w naszym zespole możemy mieć uczciwych, zręcznych i pracowitych ludzi, którzy czerpią zadowolenie z dobrze wykonanej codziennej pracy, nie chcących nikogo kierować, nic wymyślać, nie ponoszących odpowiedzialności za innych.

Mieć wpływ na dziś i przyszłość. Dla codziennej działalności i przyszłości TKZ niezbędne jest także posiadanie na pokładzie osób, które chcą codziennie zajmować się jej bieżącym zarządzaniem i perspektywami na przyszłość. Na przykład chcą się skupić na rozwoju zespołu, rozwoju produktów, zdolności produkcyjnych, relacji biznesowych, marketingu itp

Oferujemy więcej niż wynagrodzenie

Premia za wyniki pracy

Nagrody za sugestie ulepszeń

Dodatek transportowy

Kształcenie zawodowe

Edukacja językowa

Rozwój umiejętności obsługi komputera

Ubezpieczenie emerytalne

Catering na zawody

Dofinansowane poczęstunki

Spotkanie firmowe

Udział w tworzeniu strategii firmy

Stanowisko rekrutacyjne

Osobisty plan kariery

Nagrody z okazji rocznicy życia