Cityzen L12

ø 12–200 mm

przelot wrzeciona ø 12 mm, podajnik prętowy 3 m;
wrzeciono przechwytujące; Narzędzia napędzane osią C