Grubościomierz CM-8826 FN

zakres 0–1250 µm

dokładność ±1–3 % nebo ±3 µm