Klientský den 2016

Na klientském dni v květnu 2016 byl prostor nejen pro pracovní oblast, ale i pro zábavu...