Dotační programy

Projekt realizovaný v rámci OPPIK

Zvýšení digitální úrovně společnosti TKZ Polná, spol. s r.o. 

je spolufinancován Evropskou unií.

Předmětem projektu je zvýšení digitální úrovně společnosti TKZ Polná, spol. s.r.o. na základě pořízení a implementace pokročilých nevýrobních digitálních technologií, které přispějí k rozšíření kapacity stávající provozovny, zvýšení jeho konkurenceschopnosti a upevnění pozice na trhu.

Program: OPPIK ICT a sdílené služby – V. Výzva Digitální podnik 

Reg. číslo: CZ.01.4.04/0.0/0.0/21_376/0027571

Termín realizace: 09/2021 – 03/2023

eu_podnikani