Historie TKZ Polná

2024

Nová samostatná budova svařovny ocelových konstrukcí.

2020

Firmu kupuje společnost TKZ Holding s.r.o.

2017

Rozšíření skladových prostor o 2000 m2.

2015

Zahájení výroby skrytého závěsu ESPRIT pro bezpolodrážkové dveře.

2010

Rozšíření výrobních prostor na celkovou rozlohu 8000 m2.

1998

Zahájení výroby seřizovacích závěsů TRIO a EXPERT, uvedení do provozu vlastní zkušebny.

1994

Vznik společnosti TKZ Polná, spol. s r.o.

1991

Vzniká samostatný a zcela nezávislý státní podnik TKZ Polná.

1981

Plně automatizovaná linka svařovacích automatů.

1976

Nová lisovna, obrobna a nástrojárna – rozšíření výrobních prostor na 4000 m2.

1960

Podnik začleněn pod národní podnik TOKOZ Žďár nad Sázavou.

1955

Změněn výrobní program a zahájena výroba stavebního a nábytkového kování.

1948

Znárodnění a začlenění do KOH-I-NOR Praha a později součástí MARS a Svratka Branecké železárny.

1934

Továrnu koupila společnost v čele s Ing. Karlem Sázavským pod názvem Továrna kovového zboží.

1911

Ing. František Sláma zakládá společnost s klasickou výrobu lisařského charakteru.